Mededelingen van John Beijer

Meldingen John Beijer

Op deze pagina vindt u meldingen van de huidige posities van John Beijer in diverse aandelen en/of bedrijven die betrekking hebben op de financiële markten en/of consulting – educatie, evenals informatie over de belangen die reeds zijn verkocht of ontbonden.

John Beijer en Agro Nieuwmarkt B.V. willen graag transparantie betrachten en delen daarom de volgende posities met betrekking tot aandeelhouderschap, certificaten van aandelen en / of bestuursfuncties van bedrijven in Nederland:

Namens Agro Nieuwmarkt B.V.:

Namens John Beijer prive of zijn holding:

Deze informatie wordt verstrekt om openheid en duidelijkheid te bieden over de betrokkenheid van John Beijer en/of Agro Nieuwmarkt B.V. binnen de organisatie in het heden of verleden. Mochten er verdere vragen zijn of behoefte aan aanvullende informatie, staan wij tot uw beschikking.

Disclaimer:

De hierboven verstrekte informatie over de posities van John Beijer en Agro Nieuwmarkt B.V. als aandeelhouder, certificaathouder of bestuurder is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij wijzen er echter op dat deze informatie onderhevig kan zijn aan veranderingen en aanvullingen.

Deze mededeling dient slechts ter informatie en vormt geen juridisch bindend document. John Beijer en Agro Nieuwmarkt B.V. behouden zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in hun posities, zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruikers worden aangemoedigd om, indien nodig, rechtstreeks contact op te nemen met John Beijer of Agro Nieuwmarkt B.V. voor de meest actuele en nauwkeurige informatie met betrekking tot hun betrokkenheid bij aandeelhouderschap, certificaten van aandelen of bestuursfuncties.

Deze disclaimer is van toepassing op alle vormen van interpretatie, gebruik of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie. John Beijer en Agro Nieuwmarkt B.V. zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de verstrekte informatie.